By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 3-9
Annotation: Esej.
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 42-43
Annotation: S výběrem z básní D. S. (s. 43-44); Obrys.
Article
3
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 45-48
Annotation: Rozhovor z července 1989; u ukázky z románu (s. 49-54).
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 58-66
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 145-146
Annotation: Recenze sbírek básní: Král Petr, Éra živých; Topol Jáchym, Miluju tě k zbláznění; Kaván František, Přesýpání nálad; Štrasser Ján,...
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 147-148
Annotation: Recenze knih: Pluhař Zdeněk, Měšťanský dům (román); Psůtková Zdeňka, Elixír života (novela); Horníček Miroslav, Julius a Albert (román);...
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 150-152
Annotation: Rozhovory s dvěma začínajícími autory, M. V. (nar. 31. 3. 1962 Praha) a J. M. (nar. 15. 3. 1955 Praha); v rubrice Přicházejí.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 156-157
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 157-159
Annotation: O studentském časopise; s rozhovorem se šéfredaktorem Mejstřík Martin.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 159
Annotation: Polemika s recenzí: Slomek Jaromír, Listy milostné a jiné.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 41-51
Annotation: Ukázky z méně známé tvorby J. W.; též: Vahala Zdeněk, Sokratovská tvář (ze vzpomínek MUDr. Zdeňka Vahaly, Werichova dlouholetého lékaře...
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 83-89
Annotation: Přehledová studie o dosavadním díle P. P.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 103
Annotation: K otištěným povídkám Velká bílá loď, Běh Prahou, Prase nebude (s. 103-109).
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 116-118
Annotation: Z rozhovoru u příležitosti portugalského vydání Z. Gattai Zimní zahrada, čtvrtého svazku autorčiných memoárů v zkráceném znění z lisabonského...
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 133
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 134
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 134-135
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 135-136
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 136-137
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 137-138
Annotation: Recenze.
Article