By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1161
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání s Antonínem Zápotockým v lázních Poděbrady.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1162-1163
Annotation: Vzpomínka na Antonína Zápotockého u příležitosti jeho úmrtí.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1164-1165
Annotation: Vzpomínka na Antonína Zápotockého při příležitosti jeho úmrtí.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1166-1167
Annotation: Vzpomínka na setkání se Antonínem Zápotockým v r. 1932.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1170-1171
Annotation: Vzpomínka na redigování poslední knížky A. Zápotockého "Barunka".
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1172
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1174-1176
Annotation: Stať o prózách A. Zápotockého.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 6, s. 702-704
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 619-625
Annotation: Osobní vzpomínka na setkání s Antonínem Zápotockým v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen r. 1940.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 633-635
Annotation: Článek o postoji Antonína Zápotockého k soudobé literatuře, práci spisovatele a talentu.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 636-656
Annotation: Studie o hodnotách literárního díla A. Zápotockého, jimiž jsou dle autora schopnost zaujmout čtenáře, historická přesnost, věrohodné vykreslení...
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 12, s. 589-590
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 6, s. 761-762
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1450-1455
Annotation: Studie o významu kronik a pamětí pro socialistickou literaturu na příkladech děl Antonína Zápotockého.
Article