By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- s. 7
Annotation: Úvodní poznámka autora (s jeho fot.).
Book Chapter
2
In: Nový život. -- Roč. 2, 1990, č. 44, 23. 11.
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Nový život. -- Roč. 2, 1990, č. 34, 31. 8., s. 3 a 6
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Nový život. -- Roč. 2, 1990, č. 22, 1. 6., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Nový život. -- Roč. 2, 1990, 25. 5., s. 4
Annotation: O korespondenci E. B. a A. S.; číslo je věnováno E. B. k výr. narození (28. 5. 1884).
Article
6
In: Nový život. -- Roč. 2, 1990, č. 14, 6. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 1, s. 74-75
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 2, s. 146-148
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 2, s. 150-152
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 2, s. 152-155
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 2, s. 155-157
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 205-208
Annotation: Literárněvědná rekapitulace prózy a poezie roku 1958.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 208-224
Annotation: Článek o životě a díle Karla Poláčka.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 232-234
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 3, s. 236
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 241-244
Annotation: Vzpomínkový článek o básníkovi Hanuši Fantlovi.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1959, č. 4, s. 245-276
Annotation: Ukázky z deníku básníka Hanuše Fantla.
Article