By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 153-154
Annotation: O recenzní rubrice časopisu.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 1, leden, s. 2-4
Annotation: Úvodník k 100. číslu časopisu; též o prosincovém mezinárodním setkání šéfredaktorů literárních a kulturněpolitických časopisů v Praze.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 1-3
Annotation: K 100. číslu časopisu.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 12, prosinec, s. 122-126
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 31-33
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 10, říjen, s. 28-30
Annotation: Projev přednesený na červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 8, srpen, s. 155
Annotation: Referát o červnovém setkání spolupracovníků časopisů Kortárs a Plamen v Budapešti.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 4, duben, s. 164-166
Annotation: O ohlasu čtenářů na současnou úroveň časopisu.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 5, květen, s. 161
Annotation: O úkolech Plamene po publikování Stanoviska ÚV KSČ k poslání a stavu kulturních časopisů.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 4, duben, s. 175
Annotation: Článek.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 3, březen, s. 158-160
Annotation: Z dopisů v rámci čtenářské ankety o nejvýraznějších příspěvcích ročníku 1963; s vyhlášením výsledků.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 12, prosinec, s. 107-108
Annotation: k mezinárodní anketě Plamene o kulturní spolupráci socialistických zemí.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 11, listopad, s. 82-84
Annotation: K mezinárodní anketě Plamene o kulturní spolupráci socialistických zemí.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 5, květen, s. 41-44
Annotation: Dopis redakcí Plamene a Slovenských pohľadů na závěr mezinárodní ankety Plamene o kulturní spolupráci socialistických zemí.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 4, duben, s. 135-137
Annotation: Výsledky čtenářského hodnocení Plamene 1962.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 3, březen, s. 10-13
Annotation: O besedě v redakci Plamene s nakladatelskými pracovníky o ediční politice v listopadu 1962.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 2, únor, s. 92-95
Annotation: O čtenářské konferenci Plamene na Dobříši v prosinci 1962 o současné literatuře.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 1, leden, s. 137-138
Annotation: Programový článek o poslání Plamene.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 4, duben, s. 52-53
Annotation: O próze ze stránek časopisu Plamen; zvl. o povídce J. Marka Trest, L. Romportlové Bagr na řece, V. Stiborové Lidé od mrtvého ramene, J. Trefulky...
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 143
Annotation: Dopis čtenáře redakci Plamene - vycházející z čtenářského zážitku básně L. Stehlíka "Budislavická lípa" (in: Plamen, č. 7, s. 1-4).
Article