By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 5, květen, s. 113-116
Annotation: Úvod k ukázkám z díla Ivana Klímy; s bibliografií knižně vydaných prací a jejich recenzí.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 5, květen, s. 117-121
Annotation: O svých literárních začátcích.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 5, květen, s. 107-108
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 5, květen, s. 81
Annotation: Recenze knihy Nepřítomná struktura.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 5, květen, s. 94-98
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 5, květen, s. 110-112
Annotation: Poznámky.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 47-49
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 16-17
Annotation: Polemika s článkem V. Havla (H, č. 15).
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 50-52
Annotation: Poznámky.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 127-128
Annotation: Úvod k ukázkám z díla P. K.; s bibliografií knižně vydaných prací a jejich českých překladů.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 4, duben, s. 107-112
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 16-21
Annotation: O dílech M. Martena hodnotících smysl českých dějin, zejména protireformace.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 116-118
Annotation: Mj. poznámka o knize J. O.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 60-61
Annotation: O vizuální poezii; též o tzv. evidentní poezii J. Koláře.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 104-105
Annotation: Kritika románu J. P. Člověk přišel domů, otiskovaného na pokračování v Rudém právu (1968).
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 121-123
Annotation: Úvod k ukázkám z díla J. P.; s bibliografií knižně vydaných děl a základní literatury o autorovi.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 3, březen, s. 125-127
Annotation: O svých literárních začátcích.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 2, únor, s. 116-118
Annotation: Poznámky o knihách.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 2, únor, s. 13-20
Annotation: Přetisk studie; s životopisnou poznámkou V. B. o autorovi statě.
Article