By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 357-358
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 63-76
Annotation: Studie o vývoji knihtisku na Slovensku od 16. století. Autorka se soustřeďuje na působení Evangelického lycea v Kežmaroku jako instituce, která...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 205-209
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 193-196
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 1-18
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích ve spise "Vedomosti o Tekovskej stolici" M. Bela. Autor se soustřeďuje na různorodost využitých autorem literárních...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 53-62
Annotation: Studie o duchovním a spirituálním kontextu analýzy povídky "Hlucháň" J. G. Tajovského (ze sbírky "Na vojne").
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 93-96
Annotation: Studie o současné recepci literárního díla A. Sládkoviče. Autorka sleduje také vliv Sládkovičova obrozeneckého odkazu a romantické tradice...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 365-368
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 359-364
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 135-144
Annotation: Studie o příkladech zhudebnění poezie A. Sládkoviče. Autorka sleduje důvody, které vedly skladatelé k volbě této inspirace a kompoziční strategie,...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 123-134
Annotation: Studie o básnické skladbě "Marína" A. Sládkoviče. Autor se soustřeďuje na dějiny ediční přípravy a vydávání díla, obzvláště ty na nichž...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 109-122
Annotation: Studie o této oblasti literární tvorby A. Sládkoviče, která souzněla s básníkovou náboženskou činnosti. Autorka se soustřeďuje na analýzu...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 174-185
Annotation: Studie o literární tvorbě M. Figuli. Studie se soustřeďuje na analýzu a recepci spisovatelčiny prvotiny - souboru krátkých próz "Pokušenie"...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 154-173
Annotation: Studie o transformaci slovenských vánočních her jako dramatického schématu v modernistických divadelních her počátku 20. století. Autor sleduje...
Article
18
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 288-303
Annotation: Studie o způsobech reprezentace Bratislavy v románové prvotině D. Krause "Životy unikajúce" v kontextu dobové slovenské literární produkce.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 314-324
Annotation: Studie o motivu města v dramatické tvorbě V. Klimáčka. Autorka se soustřeďuje na způsoby literárního zpracování obrazu Bratislavy v dramatických...
Article