By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 1
Annotation: Úvaha o tradici Lidových novin. Zmíněni Eduard Bass, Jaroslav Stránský a Ferdinand Peroutka.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 1
Annotation: Próza o vystoupení Ed. Bassa do blaženosti. Zmíněn též Karel Čapek.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 1-2
Annotation: Fejeton o dnech květnového povstání.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 5
Annotation: Referát o nastudování v Městském divadle na Vinohradech
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 108, 8. 5., s. 7
Annotation: Fejeton.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 107, 7. 5., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 107, 7. 5., s. 1-2
Annotation: Próza.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 107, 7. 5., s. 4
Annotation: Fejeton.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 17, 7. 5., s. 5
Annotation: O dvou vzpomínkách uveřejněných v týdeníku Les lettres francaises.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 107, 7. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 107, 7. 5., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 1-2
Annotation: Próza.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 5
Annotation: K jubileu překladatele z francouzštiny.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 5
Annotation: K inovacím žánru.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 105, 5. 5., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 105, 5. 5., s. 1-2
Annotation: Úvaha a vzpomínka na květnové povstání roku 1945.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 105, 5. 5., s. 1-2
Annotation: Próza.
Article