By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 38/39, 25. 9., s. 14
Annotation: Polemika s článkem A. B. Poezie konečně doma (LitN, č. 34, s. 4, 22. 8.) o edici Poezie mimo domov, časopise Obrys a básnické tvorbě D. Strože.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 38/39, 25. 9., s. 15
Annotation: Přehledová recenze; mj. o: Justina; Neteře paní plukovníkové, Monitor; Kdysi zakázané povídky, Regent art press; Lovecraft Howard Phillips, k...
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 38/39, 25. 9., s. 24
Annotation: Medailón k otištěnému výboru z básní Fandy Pánka Dnů římských (s. 24-25).
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 36/37, 11. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 36/37, 11. 9., s. 22
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce (s. 22-23) z předposlední kapitoly dosud nevydané prózy, navazující na román Totální brainwash.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 36/37, 11. 9., s. 32
Annotation: Kritická glosa.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 36/37, 11. 9., s. 14-15
Annotation: Recenze v posledních dvou letech vydaných výborů a sbírek.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 34/35, 28. 8., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 34/35, 28. 8., s. 30
Annotation: Němcová Božena; recenze.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 34/35, 28. 8., s. 32
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 34/35, 28. 8., s. 18-19
Annotation: Mukařovský Jan, Pražský lingvistický kroužek; rozhovor o připravované konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (Dobříš,...
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 32/33, 14. 8., s. 4-5
Annotation: Medailón básníka, prozaika a rozhlasového dramatika; k otištěné básni (s. 5).
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 32/33, 14. 8., s. 18
Annotation: Šimečka Milan; recenze. Též o knize: Tatarka Dominik, Sám proti noci, přel. Jarmila a Ivan Binarovi, doslov Ján Mlynárik, Praha, Evropský literární...
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 31, 31. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 31, 31. 7., s. 14
Annotation: O problematice jazykových úprav zastaralých překladů, ale i starší původní literatury.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 31, 31. 7., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 30, 24. 7., s. 14
Annotation: Váchal Josef; o vzniku knihy; též o sérii literárněhistorických monografických článků M. Kromiše v Zdravotnických novinách, 1990.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 30, 24. 7., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 30, 24. 7., s. 24
Annotation: Glosa.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 29, 17. 7., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article