By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 6. 2021
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 6. 2021
Annotation: Komentář k sérii workshopů "iLiLaboratoř literární kritiky".
Article
3
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 6. 2021
Annotation: Rozhovor s bohemistou z Ústavu pro českou literaturu AV ČR J. Říhou o projektu časopisu iLiteratura "iLiLaboratoř literární kritiky", o literárních...
Article
4
5
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 6. 2021
Annotation: Rozhovor se slavistkou, komparatistkou, sémiotičkou, překladatelkou a básnířkou B. Volkovou.
Article
6
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 23. 6. 2021
Annotation: Báseň z výboru "Návrat : výbor z jedenácti sbírek = Heimkehr : Auswahl aus elf Lyriksammlungen".
Article
7
8
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 6. 2021
Annotation: Recenze.
Article
10
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 6. 2021
Annotation: Rozhovor se zakladatelkou platformy "Knihex" A. Štičkovou o malých nakladatelstvích a knihkupectvích a dopadech pandemie na ně.
Article
11
12
13
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 6. 2021
Annotation: Rozhovor s básníkem a zakladatelem bibliofilského nakladatelství Adolescent A. Kauerem.
Article
14
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 28. 5. 2021
Annotation: Komentář k trhu s audioknihami.
Article
16
17
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 5. 2021
Annotation: Rozhovor s T. Ježkovou o literárním marketingu.
Article
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 5. 2021
Annotation: Sloupek o románu J. Pelce "...a bude hůř" a o filmové verzi románu, již v roce 2007 natočil P. Nikolaev.
Article
19
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 19. 5. 2021
Annotation: Recenze.
Article
20