By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2020, listopad, s. 2-10
Annotation: Fragmenty povídky, kterou J. Škvorecký napsal s dedikací pro spolužačku M. Štichovou; připojen úvodní komentář (s. 2).
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 35, 17. 8., s. 7
Annotation: Článek o detektivním románu J. Škvoreckého a J. Zábrany "Vražda pro štěstí". Rozhlasovou četbu z románu vysílá ČRo Dvojka v týdnu od 24....
Article
3
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 14, 2019/2020, č. 5, květen/červen 2020, s. 18-19
Annotation: Dopis L. Dorůžky J. Škvoreckému z 3. 12. 1969 a dopis J. Škvoreckého L. Dorůžkovi z 23. 6. - 4. 7. 1975. Dopisy vyšly v knize "Na shledanou v...
Article
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 2-9
Annotation: Povídka; datováno: 1945.
Article
5
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 10-24
Annotation: Soubor korespondence doposud považované za ztrácenou mezi J. Škvoreckým a L. Dorůžkou; připojena úvodní poznámka (s. 10).
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 50, 11. 12., s. 26
Annotation: Úryvek z románu "Lvíče"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2018, prosinec, s. 8-11
Annotation: Projev J. Škvoreckého u příležitosti korunování ho Králem Majáles 11. 5. 1968 v Olomouci; připojena poznámka (s. 11).
Article
8
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2017, říjen, s. 2-3
Annotation: Projev J. Škvoreckého pravděpodobně přednesený na ustavujícím "shromáždění" Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Járy (da) Cimrmana...
Article
9
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2017, říjen, s. 3-7
Annotation: Vzpomínka na F. Jungwitha.
Article
10
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2017, říjen, s. 24-29
Annotation: Korespondence J. Škvoreckého a Z. Salivarové s jejím bratrem L. Salivarem z let 1969-1971.
Article
11
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 6-13
Annotation: Článek J. Škvoreckého o jeho literární tvorbě, který původně vyšel v angličtině pod názvem "Drops of Jazz in My Fiction" v časopise Black...
Article
12
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 30-32
Annotation: Poznámka k otisku dopisu, který nebyl zařazen do knihy korespondence J. Škvoreckého a J. Zábrany.
Article
13
by Koura, Petr, 1978-
Published Praha : Academia, 2016.
Annotation: Monografie pojednává o výstředních tanečnících swingu z doby druhé světové války nazývaných "potápky" a "bedly"; jedná se o první komplexní...
Book
14
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 58, 2014, č. 62, 28. 3., příl. Víkend, č. 13, s. 14-20
iHned.cz [online]. -- 28. 3. 2014
Annotation: Soubor textů o Bohumilu Hrabalovi ke stému výročí jeho narození; obsahuje mj. několik Hrabalových výroků o sobě a své tvorbě (z knihy Domácí...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 25-28
Annotation: Výběr z dosud nepublikované korespondence J. Škvoreckého L. Dorůžkovi z let 1990-2011; s úvodní poznámkou a komentářem k jednotlivým dopisům.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 3, březen, s. 31-34
Annotation: Přetisk vzpomínky J. Škvoreckého na literární začátky, původně určené kanadským čtenářům.
Article
20
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 3, březen, s. 20
Annotation: Medailon K. Poláčka; připojeny úryvek z "Relativnosti světovosti" od J. Škvoreckého a úvodní komentář.
Article