By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 3, s. 135-141
Annotation: Studie věnovaná kombinaci faktografických údajů a práce se čtenářským zážitkem ve školní literární výchově.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 5, 31. 1., s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 57-61
Annotation: Studie o interaktivitě současného čtenářství dětí a nutnosti proměny výuky literatury.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., s. 10-11
Annotation: Polemika se statí P. Prouzy Děravá mapa české literatury (LtN č. 45) v seriálu Jaká je česká literatura posledních šedesáti let?
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 220-224
Annotation: Studie k dětskému čtenářství, zejm. ke stimulům probouzejícím zájem o čtení v dětství a o významu čtení pro dětského čtenáře.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 243-244
Annotation: Nekrolog pedagoga a teoretika a historika dětské literatury V. Nezkusila.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, 2009, č. 6, s. 203-206
Annotation: Studie vychází z příspěvku předneseného na konferenci.
Article
8
In: Léon Clifton se vrací.... -- s. 5-9
Annotation: Předmluva k souboru 12 "cliftonek", s údaji o pravděpodobných autorech J. Puldovi a A. B. Šťastném; - s úvodem: Kdo je Léon Clifton? (s. 11-12).
Book Chapter
9
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Brno : Centa, 2005
Annotation: Slovníková příručka rozšířená /oproti 1. vyd./ o hesla některých osobností, které vstoupily do české literatury po roce 1945; s autorovou...
Book
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 109-113
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 4, s. 193-194
Annotation: Jubilejní medailon V. Nezkusila.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 4, s. 170-174
Annotation: Příspěvek k dlouhodobé diskusi o literární výchově v českých školách.
Article
13
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 3, 3. 2., s. 6-7
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 4, s. 165-169
Annotation: Úvaha o současné praxi výuky literatury.
Article
17
Published Praha : Adonai, 2002.
Annotation: Komentované výsledky průzkumu provedeného v roce 2001, s částmi: Možná čteme - možná nečteme (s. 5-23, s kapitolami: Přestaneme v novém tisíciletí...
Book
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 7/8, s. 174-177
Annotation: Úvaha o problematice obsahu a formy literárního díla.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 13-16
Annotation: Shrnutí výsledků čtenářského průzkumu provedeného nakladatelstvím Adonai.
Article
20
Published Praha : Adonai, 2001
Annotation: Slovníková příručka obsahuje v abecedně řazených heslech: významné autory a jejich tvorbu, díla neznámých tvůrců staré literatury, nejčastější...
Book