By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lékař umírajícího času. -- s. 324-334
Annotation: Do poznámky je zakomponována pasáž: Dobová recepce románu Lékař umírajícího času (montáž úryvků z recenzí 1. vyd. /1984/, viz rozpis),...
Book Chapter
2
In: Útrapy vychovatele. -- s. 129-132
Annotation: Doslov k výboru krátkých próz ze školního prostředí.
Book Chapter
3
Annotation: Kompletní bibliografie E. P. (1286 záznamů), s oddíly: Primární bibliografie (s. 9-134, 684 zázn.); Sekundární bibliografie (s. 135-203, zázn....
Book
4
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 5 (21), 1998, č. 1/2, únor, s. 51-53
Annotation: Předneseno na slavnostním večeru k 65. narozeninám J. Š. 16. 2. 1996 v Národním muzeu. - S poznámkou Náčrt kapitoly z chystané knížky Živobytí...
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1996, č. 2, 17. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Labyrint. -- R. 1996, č. 1, s. 8-9
Annotation: Náčrt kapitoly z chystané knihy Živobytí s pannou a konzulem.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 48, 20. 12., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 296, 19. 12., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 294, 16. 12., příl. Ahoj na sobotu, č. 50, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 291, 13. 12., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 46, 6. 12., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 274, 23. 11., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 267, 15. 11., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání vzpomínkové prózy o: Vodička Stanislav, Deml Jakub.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 241, 14. 10., s. 13
Annotation: Recenze; též o dalších sbírkách Z. D. : Mahagonový kouzelník, Čekání na čas.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 237, 10. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 247, 10. 10., s. 13
Annotation: Recenze 1. dílu publikace o působení českých profesorů na bratislavské univerzitě v letech 1919-1949; mj. : Mukařovský Jan, Pražák Albert,...
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 232, 4. 10., s. 8
Annotation: Medailon k 85. narozeninám A. B. (4. 10.).
Article
18
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 51, 1995, č. 232, 4. 10., s. 11
Annotation: Poznámka k autorovým 85. narozeninám.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 227, 28. 9., s. 8
Annotation: Recenzní glosa; též o sbírce próz: Petranová Soňa, Přetékající sklenice.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 36, 27. 9., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání, s poukazem na autorovu "inspiraci" knihami: Čtvrtek Václav.
Article