By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 6, červen, s. 114
Annotation: Ediční poznámka k přetištění stati Náš vztah k Říjnu (1967) (s. 114-115); v rubrice Dokumenty.
Article
3
by Hrzalová, Hana, 1929-2019
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor statí o české literatuře posledního desetiletí, s úvodem Čtenáři na vysvětlenou (s. 7-8) a s oddíly Literatura a doba (s. 9-66): Znát...
Book
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 25, 23. 6., s. 3
Annotation: Stať o odkazu L. Š. spojeném s Fučíkovou i nynější Tvorbou; Fučík Julius; Tvorba.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 20, 19. 5., příl. Kmen, č. 20, s. 1, 9
Annotation: Úvodník o mezinárodní konferenci Osobnost a dílo Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 6, s. 487-492
Annotation: Referát přednesený na konferenci Osobnost a dílo akademika Ladislava Štolla pořádané 18.-19. 5. v Praze.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 2-9, únor-listopad, vždy v rozmezí s. 106-111
Annotation: Otištění úryvků z kulturněpolitických článků z dvacátých a třicátých let, mj. : Neumann Stanislav Kostka, Štoll Ladislav, Halas František.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 2, 14. 1., s. 1-2
Annotation: Nekrolog k 6. 1.
Article
9
In: Věstník ČSAV. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 90, 1981, č. 4, s. 194-196
Annotation: Nekrolog.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 95, 22. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 32, 1978, č. 7/8, červenec/srpen, s. 137-144
Annotation: K fučíkovským jubileím roku 1978; též o vztahu J. F. - F. X. Š. a v této souvislosti o monografii L. Štolla.
Article
12
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 6, červen, s. 24-27
Annotation: O vývoji vztahu L. Štolla k F. X. Šaldovi, Z. Nejedlému a S. K. Neumannovi.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 56, 6. 3., s. 5
Annotation: Recenze přepracovaného vydání knihy Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, rozšířené o kapitoly věnované zvláště S. K. Neumannovi.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 52, 1972, č. 147, 24. 6., s. 4
Annotation: Článek o vývoji uměnovědného a kritického díla L.Š.
Article
16
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 3, 1966, č. 1, únor, s. 58-60
Annotation: Recenze.
Article