By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 84, 9. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 20, č. 15, s. 2
Annotation: Třu úryvky ze starších literárněkritických textů H. H., otištěné zde u příležitosti jejích 85. narozenin.
Article
2
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 10-11
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 68
Annotation: Medailon J. V., ke 100. výročí jeho narození.
Article
4
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 2, červen, s. 23
Annotation: Miniaturní medailon ke 150. výročí úmrtí.
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2009, č. 4, prosinec, s. 21-23
Annotation: Soubor stručných jubilejních poznámek.
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2008, č. 3, září, s. 33
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2008, č. 2, květen, s. 25-27
Annotation: Proslov k promítání filmu na večeru Výboru národní kultury.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2007, č. 3, září, s. 38-39 a 42
Annotation: Studie.
Article
10
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 18-20
Annotation: S poznámkou Text vychází z úvodního slova, předneseného před promítáním filmu Babička v pražském kinu PONREPO - červen 2005.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 150, 27. 6., s. 14
Annotation: Recenze sborníku, obsahujícího i medailony literátů.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 22, 3. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 7-9
Annotation: Kulturně politický komentář týkající se i současné české literatury a situace na knižním trhu; s poznámkou Koreferát přednesený na konferenci...
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 238, 12. 10., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 38, 17. 9., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
16
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 26, 25. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 17, 23. 4., s. 2
Annotation: Komentář k současnému stavu literatury a jejího vydávání.
Article
19
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 1, březen, s. 10
Annotation: Nekrolog básníka pohřbeného 22. 12. 2003.
Article
20
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 4, listopad, s. 34
Annotation: Medailon k osmdesátinám 23. 12. 2003.
Article