By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 22, 2011, č. 32, 11. 8., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Rušný dům. -- s. 255
Annotation: Autorův dovětek (datovaný 2011) k druhému vydání románu z roku 1963; - na úvod připojen dopis I. Klímy; na závěr připojeny recenze románu...
Book Chapter
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 45, 11. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 41, 14. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 38, 20. 9., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 26, 28. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 24, 14. 6., s. 10
Annotation: Polemika s článkem M. Černíka Inkvizitorství jako nepřetržitý jev (LtN č. 19) a s následnou souhlasnou reakcí E. Kantůrkové; s biografickou...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 8, 15. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 12. 11., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 234, 7. 10., s. 12
Annotation: Glosa k článku M. Jungmanna (přetištěnému z někdejších samizdatových LN), kritizující tehdejší postoje A. Brouska a M. Jungmanna k "smiřovací"...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 230, 2. 10., s. 12
Annotation: Glosa k přetisku kritického článku M. Jungmanna ze samizdatových LN o týdeníku Kmen, obnovení českého centra mezinárodního PEN klubu a J. Čejkovi;...
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 25, 15. 6., příl. Nové knihy, s. A
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 4, 24. 3., s. 24
Annotation: Vzpomínka.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 11, 9. 3., s. 11
Annotation: Gratulace k pětaosmdesátinám 2. 3.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 1, 8. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article