By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 11, 17. 3., s. 91
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 5, 4. 2., s. 83
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 4, 28. 1., s. 91
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 34, 21. 8., s. 71
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 175, 29. 7., příl. Orientace, s. 4
Annotation: O výskytu Havlíčkova jména v místních pojmenováních a lexiku Havlíčkova díla; v rubrice O slovech.
Article
7
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 75, 31. 3., s. 25
Annotation: Glosa ke knize.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 234, 7. 10., s. 25
Annotation: Recenze novinky M. Kundery a časopisu Naše řeč č. 4/2004 s přetiskem dopisu F. Langera lingvistovi Danešovi z roku 1954, se studií F. Štíchy...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 211, 9. 9., s. 29
Annotation: Fejeton rozvíjející myšlenku multimediálního muzea českých literárních dějin s oddělením pro děti; v druhé části kritika Vaculíkova jazykového...
Article
12
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 79, 2. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 72, 25. 3., s. 29
Annotation: Rozhovor a biografická poznámka o autorovi monografie.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 29, 4. 2., s. 10
Annotation: Recenze reedice (původně novoročenka Státního nakladatelství krásné literatury a umění na rok 1966, náklad 1500 výtisků, 1965).
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 287, 10. 12., s. 19
Annotation: Minirecenze v oddílu Literatura.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 189, 15. 8., s. 21
Annotation: Minirecenze jazykového rozboru povídek P. Šabacha; v rubrice Časopis.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 136, 12. 6., s. 21
Annotation: Recenze; s mezititulkem Slova nejen pro Ludvíka Vaculíka.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 185, 10. 8., s. 20
Annotation: Recenze stati V. Staňka Neologismy v díle Karla Čapka (Naše řeč č. 2/2000).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 121, 25. 5., s. 20
Annotation: Poznámka o stati M. Těšitelové K současné české próze z hlediska frekvence slov (Naše řeč č. 1/2000).
Article