By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 23, 2019, č. 81, podzim-zima, s. 21-22
Annotation: Dopis M. Trávníčka O. Matuškovi; s datací "3. 8. 2006".
Article
2
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 20, 2016, č. 70, podzim, s. 20-23
Annotation: Příspěvek pro kroniku městyse Nový Hrozenkov. Uvozeno poznámkou D. Maliny.
Article
3
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 20, 2016, č. 70, podzim, s. 24-26
Annotation: Dopis K. Vysloužilovi, kterým M. Trávníček reagoval na Vysloužilův nesouhlas (in: Hlas z pasínku, č. 267) s recenzí J. Chrobáka na jeho knihu....
Article
4
Published Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2015.
Annotation: Antologie je rozsáhlým redakčním počinem, jejíž soubor navrhl znalec české literatury Mojmír Trávníček, zahrnuje texty význačných klasiků...
Book
5
Annotation: Sborník již dříve publikovaných textů a s doslovem editora vydaný k 145. výročí narození Aloise Langa.
Book
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 7, 12. 9., s. 18-26
Annotation: Soubor vzpomínek na tzv. domovy spisovatelů. Doplněno o glosy k jednotlivým domovům a biograficko-bibliografickou poznámku o M. Schepelern.
Article
7
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 22, 2011, č. 19, 3.-9. 5., s. 4-5
Annotation: Mj. otištěny uvedené články.
Article
9
In: Červený muškát. -- s. 295-297
Annotation: Doslov; - kniha koncipovaná jako doplňující svazek ke Spisům J. Č. obsahuje texty, které J. Č. do svých beletristických knih nepojal nebo které...
Book Chapter
10
In: Přesýpací hodiny. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
11
12
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 14, 2010, č. 52, léto, s. 26-29
Annotation: Vzpomínka na přátelství a spolupráci s L. Kunderou.
Article
13
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2010, duben, s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
14
16
In: Májové úvahy. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k esejím, psaným na konci 60. let na podnět faráře Ladislava Simajchla; - s Ediční poznámkou; s biografickou poznámkou o autorovi (4....
Book Chapter
17
In: Chlévská lyrika. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva k tematické antologii básní domácích i zahraničních autorů; - s textem M. Trávníčka na volné obálce.
Book Chapter
18
In: Vital plus. -- Roč. 3, 2009, č. 3, říjen, s. 24-27
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 14, 2009, č. 49, podzim, s. 24-26
Annotation: Interpretace básně L. Kundery Kychová se vzpomínkou na letní odpoledne strávené s přáteli v Kychové.
Article
20
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 13, 2009, č. 48, léto, s. 11-19
Annotation: Kapitola z knihy V letokruzích naboso (vyjde v září 2009).
Article