By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 3, 17. 6., s. 87-88
Annotation: Článek o pobytu F. Kafky v sanatoriu Bílý jelen.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 2, 15. 4., s. 88-89
Annotation: Medailon L. Kovala.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s.23
Annotation: Recenze na soubor povídek D. Papírníkové "Podél hranice".
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 51, 2021, č. 1, 11. 2., s. 84-86
Annotation: Medailon D. Čyževského.
Article
5
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 57, 2021, č. 1, leden/únor, s. 17
Annotation: Portrét básníka M. Kapinuse.
Article
6
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 1, s. 58-60
Annotation: Článek věnovaný rozboru erotických motivů v poezii S. K. Neumanna; připojeny úryvky jeho básní a bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 21, 2021, č. 2, s. 182-188
Annotation: Studie o analýze struktury milostné básně "Jižť veselé vzdávám".
Article
8
Annotation: Kolektivní monografie vycházející z příspěvků na mezinárodním sympoziu věnujícímu se českému a polskému literárnímu baroku; s literaturou...
Book
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 2, s. 75-79
Annotation: Článek o dosavadním výzkumu milostné skladby "Dřěvo sě listem odievá".
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 3. 12., s. 23
Annotation: Recenze románu A. Strnadové "Prodloužená sonáta života Boženy Němcové".
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 5, 15. 10., s. 86-88
Annotation: Článek o písňové a básnické tvorbě K. Kryla.
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 4, 13. 8., s. 78-79
Annotation: Medailon M. Nápravníka.
Article
13
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Prodloužená sonáta života Boženy Němcové".
Article
14
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 1, 31. 7. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na soubor memoárových próz J. Svobody "Toulky po ztracených krajinách".
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., s. 21
Annotation: Recenze na soubor memoárových próz J. Svobody "Toulky po ztracených krajinách".
Article
16
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
17
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 11, 2020, č. 2, 12. 3.
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka autora recenze.
Article
18
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na román A. Strnadové "Nebeské komando"; připojena biografická poznámka.
Article
19
online
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 10, 2019, č. 2, 11. 2. 2020, s. 1
Annotation: Recenze na monografii L. Hrabové "Kniha jako svědek".
Article
20
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 14-16
Annotation: Portrét J. E. Kosiny, zmíněn mj. literární kroužek Olymp; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article