By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 53, 2004, č. 7, s. 99-101
Annotation: Příspěvek přednesený na vědeckém zasedání k uctění památky prof. Hrabáka; s osobními vzpomínkami na učitele a kolegu.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 42
Annotation: Medailon k 1. 11. 2005; s otištěním básně B.P. Kus mé země z jeho sbírky Valův mlýn.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 1, 5. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tulákova hůl. -- s. 155-157
Annotation: Doslov; - s fotografiemi z rodinného archivu (s. 158-165).
Book Chapter
6
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 4, prosinec, s. 24
Annotation: Zpráva o úmrtí prozaika.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 47, 25. 11., s. 2
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám prozaičky 26. 11.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 45, 11. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 31, 5. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 30, 29. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 27, 8. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 20, 20. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 92, 20. 4., s. 13
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 14, 8. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 12, 25. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 1, březen, s. 17-18
Annotation: Příspěvek v anketě O kultuře nedávné minulosti a o tom, jak dál.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 5, 4. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 4, 28. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article