By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 9, 14. 11., s. 57-59
Annotation: Rozhovor. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Irena Zítková".
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 10-11
Annotation: Poznámka k dvěma otištěným rozhovorům z r. 2008, které L. Chateau vedla s J. Justicem, spoluvězněm a přítelem A. Lustiga a I. Zítkovou, první...
Article
3
In: Rušný dům. -- s. 255
Annotation: Autorův dovětek (datovaný 2011) k druhému vydání románu z roku 1963; - na úvod připojen dopis I. Klímy; na závěr připojeny recenze románu...
Book Chapter
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 24, 9. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
5
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 12. 7. 2006
Annotation: Rozhovor s I. Zítkovou o její práci v nakladatelství Mladá fronta, o vydávání děl V. Párala a B. Hrabala a o literární kritice; připojena...
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 19, 3. 10., s. 7
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. Erbovních povídek.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
In: K revue. -- ISSN 1801-643X. -- R. 2004, č. 5, s. 32-33
Annotation: Rozhovor nad jejím novým humoristickým románem.
Article
10
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 171, 24. 7., s. 12
Annotation: Medailonek.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 159, 10. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 11, 9. 6., s. 28
Annotation: Rozhovor s J. Hanibalem u příležitosti vyd. jeho nového společenského románu.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 15. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 3, 3. 2., s. 6-7
Annotation: Rozhovor.
Article
16
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 21, 12. 12., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 1, 2002, č. 14, 21. 10., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. autorova nového historického románu; též o dění v nadaci E. E. Kische (J. S. Kupka je jedním ze dvou správců).
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 17, 17. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article