By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,. 2011-.Pardubice : Praha : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická ; Česká společnost pro výzkum 18. století.Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Abstrakty
Journal
3
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-.
abstrakta
online archiv titulu
Journal
4
Published Praha : Národní muzeum, 2008-.
Journal
5
Published Praha : Scriptorium, 1996-2004.Praha ; Litomyšl. Nadační fond První Pražské Pedagogické Peruti.Praha :
Serial
7
Published Praha : Academia, 1990-.Praha : Historický ústav AV ČR.
digitalizovaný dokument
abstrakta
Journal
8
Published Řím : Jiří Pelikán, 1971-.Praha : Práce.Praha : Economia.Olomouc : Burian a Tichák.
online archiv titulu
Webarchiv
Journal
9
Published Brno : Matice moravská, 1969-.
abstrakta
digitalizovaný dokument
Journal
10
Published Praha : Historický ústav ČSAV, 1969-1974.Praha : Ústav československých a světových dějin ČSAV.
Journal
11
Published Ústí nad Labem : Most : Severočeské nakladatelství ; Dialog, 1966-1969, 1990-1992.
Journal
12
Published New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, 1964-1991.
Journal
14
Published Brno : Krajské nakladatelství, 1959-.Brno : Statutární město Brno : Archiv města Brna.
Journal
15
Published Brno : Blok : Krajské nakladatelství, 1959-1967.
digitalizovaný dokument
Journal
16
Published Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1954-2008.
Journal
17
Published Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953-1989.
Journal
18
Published Praha : Purkyně, 1930-1949.Praha : Čejka.Praha : B. Stýblo.Praha : Nakladatelství vědeckých, technických a poučných knih.
Journal
19
Published Praha : Matice česká : Orbis : Státní nakladatelství učebnic, 1923-.
Journal
20