By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Nakladatelství AMU :, 2002-2012.Praha : Kant - Karel Kerlický.
Journal
2
Published Praha : Sdružení na podporu vydávání časopisů : Společnost pro Revolver Revue, 1995-2004.Praha : Společnost pro Revolver Revue.
digitalizovaný dokument
Journal
3
Published Praha : Sdružení přátel divadla, 1995-1999.
Journal
4
Published Vésky (Uherské Hradiště) : Zdeněk Mitáček, 1993-2001.
Serial
5
Published Praha : Divadelní ústav, 1992-.Praha : Společnost pro Divadelní noviny.
digitalizovaný dokument
Journal
6
Published Praha : Divadelní obec, 1990-.Praha : Svět a divadlo.
oficiální web
Journal
7
Published Praha : Academia :, 1989-.Praha : Primus.Praha : Divadelní ústav.Praha : Institut umění - Divadelní ústav.
obsahy
Journal
8
Published Praha : Svaz českých dramatických umělců, 1982-1990.
digitalizovaný dokument
Journal
10
Published Praha : Societas incognitorum eruditorum secunda, 1976-1988.
Journal
11
Published Praha : Scénografický ústav, 1971-1974.Praha : Orbis.
Journal
12
Published Hradec Králové : [s.n.], 1969-1971.
Journal
13
Published Praha : Svaz divadelních a filmových umělců, 1964-1966.
digitalizovaný dokument
Journal
14
Published Praha : Svaz československých divadelních umělců, 1957-1964, 1966-1970.
digitalizovaný dokument
Journal
15
Published Praha : Svaz československých spisovatelů, 1955-1959.
Journal
16
Published Praha : Umění lidu : Československý spisovatel, 1949-1970.
Journal
17
Published Praha : Klub socialistické kultury, 1947-1948.
Journal
18
Published Brno : Státní divadlo Brno, 1945-1988
Serial
19
Published Praha : Vydavatelství Světa v obrazech, 1945-1948.
Journal
20
Published Praha : Jaroslav Šnajdr, 1936-1939.
Journal