By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Národní muzeum, 2008-.
Journal
2
Published Žarošice : [s.n.], 1994-.
Journal
3
Published Brno : Matice moravská, 1969-.
abstrakta
digitalizovaný dokument
Journal
4
Published Litomyšl : [s.n.], 1967-1973.
Journal
5
Published Brno : Národopisná společnost československá, 1966-1992.
Journal
6
Published Sobotka : Osvětová beseda, 1964-.Sobotka : Středisko městské kultury.Sobotka : Městské kulturní středisko.
oficiální web
Journal
8
Published Opava : Slezské muzeum, 1952-1990.
Journal
9
10
Published Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Muzejní spolek : Krajské nakladatelství, 1947-.
Journal
11
Published Břeclav : Okresní poradní sbor pro lidovou píseň a tanec při Okresním domě osvěty, 1946-.Břeclav : Okresní dům osvěty.Břeclav : Okresní kulturní středisko.Břeclav : Moraviapress.Břeclav : Malovaný kraj.
Journal
12
Published Praha : Brázda : Academia, 1946-.
Journal
13
Published Praha : Euroslavica : Academia, 1929-.
Journal
14
Published Vsetín ; Valašské Meziříčí ; Brno : Osvěta, 1929-1951.
Journal
15
Published Praha : Matice česká : Orbis : Státní nakladatelství učebnic, 1923-.
Journal
16
Published Praha : Nové Čechy, 1918-1937
Journal
17
Published Praha : Národopisné museum českoslovanské, 1906-1953.Praha : Národopisná společnost českoslovanská.
digitalizovaný dokument
Journal
18
Published Praha : V. Šimáček, 1892-.Praha : Jan Svátek.Praha : Nakladatelství Československé akademie věd.Praha : Brázda.Praha : Academia.Praha : Etnologický ústav AV ČR.
Journal
19
Published Olomouc : Muzejní spolek : Vlastenecký muzejní spolek Olomouc, 1884-1946.
digitalizovaný dokument
digitalizovaný dokument
Journal
20
Published Praha : J. Otto, 1883-1893.
Journal