By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Ronov nad Doubravou : Praha : Triality ; Distance, 1997-.
Journal
2
Published Olomouc : Katedra bohemistiky FF UP, 1996-2017.
archivní verze
digitalizovaný dokument
Journal
3
Published Vranov nad Dyjí : Vetus Via, 1992-.
Serial
4
Published Praha : Zvon : Kruh kolem Souvislostí : Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1990-.
Journal
5
Published Praha : Vesmír : Sdružení na podporu vydávání časopisů : Lidové noviny, 1981-2001.
Journal
6
Published Brno : Matice moravská, 1969-.
abstrakta
digitalizovaný dokument
Journal
7
Published New York : Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, 1964-1991.
Journal
8
Published Brno : Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1953-2008.
Journal
9
Published Praha : [b. n.], 1953-1954.
Journal
10
Published Praha : Melantrich : Václav Petr, 1946-1948.Praha : Václav Petr, 1948.
Journal
11
Published Brno : Praha : Rozrazil; Aeterna, 1934-1948, 1989-1996, 2002-2011.Praha : Knihař.
Journal
12
Published Praha : Ladislav Kuncíř, 1928-1933.
Journal
13
Published Praha : Čin :, 1925-2009.Praha : Ústav T.G. Masaryka.Praha : Ústav T.G. Masaryka - Masarykův ústav AV ČR.Praha : Ústav T.G. Masaryka - Masarykův ústav AV ČR - Archiv AV ČR.Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
digitalizovaný dokument
Serial
14
Published Praha : Matice česká : Orbis : Státní nakladatelství učebnic, 1923-.
Journal
15
Published Praha : Melantrich, 1918-1922.
Journal
16
Published Prostějov ; Olomouc : Družina literární a umělecká, 1912-1948.
Journal
17
Published Praha : Dědictví Komenského : Bursík & Kohout : Čin, 1900-1947.
digitalizovaný dokument
Journal
18
Published Praha : Josef Laichter, 1893-1949.Praha : Jan Laichter.
digitalizovaný dokument
Journal
19
Published Praha : J. Otto, 1883-1893.
Journal
20
Published Brno : Matice moravská, 1869-1958.
Journal