By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Martin : Neografia, 2004-.
Journal
2
Published Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, v.v.i., 1994-.
oficiální web
digitalizovaný dokument
Journal
3
Published Žarošice : [s.n.], 1994-.
Journal
4
Published České Budějovice : [s.n.], 1994-.
Journal
5
Published Praha : Doplněk, 1993-.
Journal
6
Published Praha : [s.n.], 1990-1991.
Serial
7
Published Hořice v Podkrkonoší : [s.n.], 1988-1992
Serial
8
Published Tábor : Husitské muzeum, 1978-.Ústí nad Labem : Albis international.
digitalizovaný dokument
Journal
9
11
Published Brno : Kraj. kult. středisko, 1968-1969.
Journal
12
Published Praha : Československý spisovatel, 1964-1969
Journal
13
Published Praha : Archiv Akademie věd České republiky, 1962-.Praha : Komise pro soupis rukopisů při ČSAV.Praha : Ústřední archiv ČSAV, Komise pro soubor rukopisů.Praha : Ústřední archiv ČSAV, Komise pro soupis a studium rukopisů,.Praha : Archiv AV ČR, Komise pro soupis a studium rukopisů.Praha : Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro soupis a studium rukopisů v nakladatelství Arenga.Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i, Komise pro soupis a studium rukopisů.
Journal
14
Published Praha : Krajský dům osvěty : Krajský národní výbor : Státní archiv, 1957-1973.
Journal
15
Published Praha : Academia : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953-1990.
Journal
16
Published Praha : Orbis : Panorama : Tiskárna Ministerstva vnitra, 1951-.
Journal
17
Published Tábor : Jihočeská společnost pro zachování husitských památek v Táboře, 1928-.Tábor : Okresní osvětová beseda.České Budějovice : Krajské vlastivědné muzeum.České Budějovice : Jihočeské muzeum.
digitalizovaný dokument
Journal
18
Published Praha : Československá obec legionářská : Šolc a Šimáček : Academia, 1898-.
Journal
19
Published Velké Meziříčí : Brno : František Frgal ; J. F. Šašek, 1882-1897
Journal
20
Published Praha : J. Otto, 1871-1921
Journal