By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2004-.
Journal
2
Published Ostrava : Opole : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Uniwersytet Opolski, 2003-.
Journal
3
Published Wałbrzych : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2001-.
Journal
4
5
6
Published Brno : Matice moravská, 1969-.
abstrakta
digitalizovaný dokument
Journal
7
Published Praha : Olomouc : Lidové nakladatelství ; Státní tiskárna : Státní pedagogické nakladatelství, 1969-1998.
Journal
8
Published Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1967-1989.
Journal
9
10
Published Praha : [Filosofická fakulta KU], 1965-.Praha : Jazykovědné sdružení České republiky.
Journal
11
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství : Fortuna, 1959-.Plzeň : Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Journal
12
Published Brno : Blok : Krajské nakladatelství, 1959-1967.
digitalizovaný dokument
Journal
13
Published Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1958-1990.
Journal
14
Published Praha ; Bratislava : Svaz čs. spisovatelů, 1957-1969.
Journal
15
Published Brno : Masarykova univerzita, 1952-2008.
Journal
16
Published Wien : Böhlau Verlag : A. Sexl : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1950-.
Journal
17
Published Praha : Státní nakladatelství učebnic : Státní pedagogické nakladatelství, 1950-1958.
Journal
18
19
Published Praha : Melantrich : Academia, 1935-.
Journal
20
Published Praha : Matice česká : Orbis : Státní nakladatelství učebnic, 1923-.
Journal