By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 17, 18. 8., s. 8
Annotation: Rozhovor s majitelem a vedoucím Knihkupectví a antikvariátu Fryč v Liberci M. Fryčem; připojena biografická poznámka.
Article
2
online
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2021, č. 79 (1), s. 21-24
Annotation: Článek o obrazech Liberecka v literární tvorbě Ruchovců a Lumírovců; připojen úryvek básnické skladby "Pozdrav Labi".
Article
3
by Wiener, Egon, 1947-, Wiener, Egon, 1947-
Published Liberec : Vega-L, 2020.
Annotation: Soubor fejetonů a krátkých textů; s uvedenou předmluvou autora (s. 3-4); s komentářem autora s jeho fot. (zadní záložka voné obálky); se stručným...
Book
4
online
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2020, č. 78 (4), s. 24-26
Annotation: Článek o obrazech Liberecka v literární tvorbě Ruchovců a Lumírovců.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 219, 20. 9., s. 14
Annotation: Medailon M. Bureše.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 269
Annotation: Zpráva o exlibris, které vlastní/vlastnili knihovníci z Libereckého kraje.
Article
7
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 73 (3), s. 14-15
Annotation: Zpráva.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Úvaha o nakladatelské činnosti.
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 27-34
Annotation: Stať věnovaná literární tvorbě S. Čecha, ve které spisovatel prezentoval Liberecko; připojeny ukázky z básní.
Article
10
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 51, 2018, č. 6, s. 38-39
Annotation: Medailon sběratele lidových písní z Jizerských hor A. Pohla.
Article
11
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 67 (1), s. 20-27
Annotation: Stať věnovaná prozaikům spojeným se skupinou Májovců, kteří ve svém díle prezentovali Liberecko.
Article
12
In: Za okny jsou Sudety. -- S. [4]-[5]
Annotation: Předmluva autora; s autorovým komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 38, 11. 9., s. 10
Annotation: Článek o novém rozhlasovém pořadu "Kultura pod Ještědem". První cyklus s názvem "Krajina příběhů" bude věnován pověstem a legendám z Ještědska.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 137, 14. 6., s. 1
Annotation: Fotografie z průvodu, kterým začal festival Mateřinka.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 2, 2. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor s redaktorem D. Hamrem z ČRo Liberec o novém cyklu s názvem Krajina příběhů. Ten má být jakýmsi literárním místopisem Libereckého...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 5, s. 167-170
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Připojeny přehledy Knihovnictví v Libereckém kraji (s. 170) a Krajská vědecká knihovna...
Article
19
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 64 (2), s. 47-48
Annotation: Anotace.
Article
20
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 66 (4), s. 26-30
Annotation: Stať věnovaná třem autorkám.
Article