By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


5
7
Annotation: Dvojjazyčný česko-německý sborník příspěvků z česko-rakousko-německého sympozia; s Chronologickou tabulkou - několik dat k životu a dílu...
Book
8
Published Brno : Státní vědecká knihovna : Moravská zemská knihovna, 1987-.
digitalizovaný dokument
online archiv titulu
Journal