By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2020, č. 77 (3), s. 24-30
Annotation: Životopisný článek o K. Špecingerové.
Article
2
by Bok, Václav, 1939-, Holý, Martin, 1978-, Maťa, Petr, 1973-, Purš, Ivo, 1964-, Studničková, Milada, 1955-, Veselá, Lenka, 1975-, Šimek, Jakub
Published České Budějovice : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011.
Annotation: Výpravná publikace /soubor studií a katalogových hesel k výstavním artefaktům/ vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy v rámci aktivit...
Book
3
by Antonín, Luboš, 1952-
Published Praha : Půdorys : Argo, 2010.
Annotation: Monografie představující život zednářů v Čechách v 18. století, s bohatým obrazovým doprovodem; se Slovem úvodem (s. 5-8) a se Základní...
Book
4
by Boldan, Kamil, 1966-
Published Praha : Národní knihovna ČR, 2009.
Annotation: S úvodní studií K. Boldana: Roudnické inkunábule a knihovna Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (s. 9-146), s kapitolami: Vývoj roudnické lobkovické...
Book
5
Annotation: Soubor studií, s oddíly: Buchproduktion und Kulturtransfer (s. 31-99); Buchkauf und Literaturrezeption (s. 101-139); Verlagsbuchhandel: Organisation...
Book
6
by Mašek, Petr, 1959-
Published Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2008.
Annotation: Publikace seznamující s osudy a s obsahem zámeckých knihoven Zlínského kraje; s rejstříkemm místním (s. 115-116) a osobním (s. 116-127); s medailonky...
Book
7
Annotation: Výpravná publikace - soubor studií; s úvodními statěmi (s. 13-22) a s oddíly: Schwarzenberské panství - schwarzenberská krajina (s. 23-138);...
Book
8
by Boldan, Kamil, 1966-, Kalina, Pavel, 1965-
Published Praha : Správa Pražského hradu : Kant, 2007.
Annotation: Výpravná publikace - katalog k výstavě uspořádané v Císařské konírně, s uvedenými texty; - s kalendáriem Chronologie Bohuslavova života...
Book
9
10
by Veselá, Lenka, 1975-
Published Praha : Dolní Břežany : Knihovna Akademie věd ČR ; Scriptorium, 2005.
Annotation: Podstatně rozšířený grantový projekt Tiskařská bohemika v knihovně posledních Rožmberků (2000-2002), s Úvodem (s. 11-21, s přehledem Literatura...
Book
12
In: Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku. -- s. vii-lxxxiv
Annotation: Úvodní studie a komentář k edici dvou deníků B. A. z Weisenberku (uložených v roudnické lobkovické knihovně na zámku v Nelahozevsi), s kapitolami:...
Book Chapter
14
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 4. -- Č. 193, 2000, s. 69-76
Annotation: Popis knihovny vychází z nalezeného katalogu pořízeného bezprostředně po šlechticově smrti (18. března 1778 v Postupimi).
Article
15
In: Knihovna. -- ISSN 0139-5335. -- Sv. 4, 1962, s. 187-208
Annotation: Studie; připojena obrazová příloha.
Article
16
Published Praha : Národní muzeum :, 1956-2016.Praha : Orbis.Praha : Panorama.Praha : Pierot.Praha : Artemis.Praha : Národní muzeum.
online archiv titulu
Journal