By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 31, 2017, č. 1, s. 28-31
Annotation: Článek shrnuje historii Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě.
Article
2
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2011.
Annotation: Mj. s oddíly: Hlava třetí - "V záři temna" - kultura a umění vrcholného baroka (s. 397-728, s kapitolami: Principy a podoba barokního výtvarného...
Book
3
by Bok, Václav, 1939-, Holý, Martin, 1978-, Maťa, Petr, 1973-, Purš, Ivo, 1964-, Studničková, Milada, 1955-, Veselá, Lenka, 1975-, Šimek, Jakub
Published České Budějovice : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011.
Annotation: Výpravná publikace /soubor studií a katalogových hesel k výstavním artefaktům/ vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy v rámci aktivit...
Book
4
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 11/15, 2004/2008, květen 2009, s. 92-93
Annotation: Recenze.
Article
5
Annotation: První svazek tvoří faksimile kodexu (uloženého v Knihovně Národního muzea pod signaturou IV B 24), svazek druhý obsahuje soubor komentářů a...
Book
6
by Horáková, Lenka
Published Brno : Brněnská studentská sekce České archivní společnosti : Masarykova univerzita, 2008.
Annotation: Jubilejní sborník, mj. s uvedeným příspěvkem.
Book
7
by Kašpar, Oldřich, 1952-
Published Praha : Togga, 2008.
Annotation: Dvojjazyčná zrcadlově vydaná česko-španělská publikace je závěrečným výstupem z grantového projektu "Bohemika ve španělských a mexických...
Book
9
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008.
Annotation: Osmý svazek dějin, mj. s oddíly: Hlava druhá - Společnost, církev, vzdělanost (s. 223-372, mj. s kapitolou: Vzdělanost a věda - viz rozpis); Hlava...
Book
10
Annotation: Výpravná publikace - soubor studií; s úvodními statěmi (s. 13-22) a s oddíly: Schwarzenberské panství - schwarzenberská krajina (s. 23-138);...
Book
11
by Burke, Peter, 1937-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007.
Annotation: S autorovou Předmluvou a poděkováním (s. 9-10) a s kapitolami: Úvod: Poznání z pohledu sociologie a historie; Vědění jakožto profese: učenci...
Book
12
In: Středověký svět. -- s. 4-5
Annotation: Autorův úvod k druhému dílu příručky o středověkém životě (ve střední Evropě a zejména v českých zemích), tentokrát o vojenských taženích,...
Book Chapter
14
by Zeschick, Johannes Nepomuk, 1932- kpwa3605, Koupil, Ondřej, 1972-, Koupil, Ondřej, 1972-, Skřivánek, Anselm
Published Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007.
Annotation: Monografie, s Úvodem (s. 9-10) a s kapitolami: Prehistorie, založení a všeobecné dějiny benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě; Klášterní...
Book
15
by Pražák, Jiří, 1926-2002
Published Praha : Masarykův ústav - Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro soupis a studium rukopisů, 2006.
Book
16
18
In: Praha od A do Z v letech 1820-1850. -- s. 339
Annotation: Druhý z pěti plánovaných svazků populární encyklopedie o životě Prahy a Pražanů ve druhé čtvrtině 19. století zúročující vše, co se...
Book Chapter
19
20
by Kadlec, Jaroslav, 1911-2004
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2004.
Annotation: Kniha o dějinách třeboňského kláštera napsaná v padesátých letech, s autorovou Předmluvou (s. 9-10) a s částmi: Všestranný rozvoj třeboňské...
Book