By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 394-395
Annotation: Komentář k časopisu Čtenář a stavu knihovnictví před rokem 1989 a po roce 1989.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 399
Annotation: Článek o časopise "Čtenář" v roce 1950.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 262
Annotation: Vzpomínky na působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 2, 19. 2., s. 54-55
Annotation: Autorka se ve svém komentáři zmiňuje o časopise "Čtenář" a svých příspěvcích do tohoto časopisu.
Article
5
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [13], 2004, č. 3
Annotation: Rozhovor s předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Vítem Richterm o "Bulletinu SKIP", o "Noci s Andersenem" a o vývoji SKIP.
Article
6
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [11], 2002, č. 1
Annotation: Medailon J. Pocha.
Article
7
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [10], 2001, č. 2
Annotation: Medailon Z. V. Tobolky.
Article
8