By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 29, 2010, s. 477-496
Annotation: Studie se zabývá výzkumem pražských a jedné lounské měšťanské knihovny.
Article
2
by Boldan, Kamil, 1966-
Published Praha : Národní knihovna ČR, 2009.
Annotation: S úvodní studií K. Boldana: Roudnické inkunábule a knihovna Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (s. 9-146), s kapitolami: Vývoj roudnické lobkovické...
Book
3
In: Co v průvodcích nebývá 3. -- s. 5
Annotation: Úvod k třetímu dílu volného cyklu pražského místopisu (přítomný díl uvádí zejména zajímavosti o různých stavbách, institucích a podnicích,...
Book Chapter
4
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008.
Annotation: Osmý svazek dějin, mj. s oddíly: Hlava druhá - Společnost, církev, vzdělanost (s. 223-372, mj. s kapitolou: Vzdělanost a věda - viz rozpis); Hlava...
Book
6
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 119, 2000, č. 1, s. 335-336
Annotation: Referát, s přehledem příspěvků.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 51, 1999, č. 3, s. 84-86
Annotation: Přehled; mj. z oblasti knihovědy (s. 86).
Article
14
Published Praha : Národní muzeum :, 1956-2016.Praha : Orbis.Praha : Panorama.Praha : Pierot.Praha : Artemis.Praha : Národní muzeum.
online archiv titulu
Journal
15
Published Praha : Matice česká : Orbis : Státní nakladatelství učebnic, 1923-.
Journal