By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Šabić, Marijan, 1974-
Published Slavonski Brod : Udruga gradjana Baština, 2008.
Annotation: Soubor článků, studií a esejů z let 1998-2003; s autorovou předmluvou Proslov (s. 7-8) a s oddíly: Kulturološke teme (s. 9-52, s články: Kulturalni...
Book
2
3
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 3/4, 22. 5., s. 282-285
Annotation: Zpráva z porady literárních historiků a knihovníků o studiu a soupisu starých tisků.
Article
4
Published Praha : Národní muzeum :, 1956-2016.Praha : Orbis.Praha : Panorama.Praha : Pierot.Praha : Artemis.Praha : Národní muzeum.
online archiv titulu
Journal
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 155, 3. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article