By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o reakci P. Hůlové na román D. Zábranského, vydání knihy "Tvář vody" D. Krause, novém řediteli nakladatelství Kalich A....
Article
3
5
7
Published Pardubice ; Praha : Otakar Svoboda, 1918-1944.
Journal