By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
by Houfek, Václav, 1963-, Míšková, Alena, 1957-
Published Ústí nad Labem : Albis international : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011.
Annotation: Kolektivní monografie, mj. s uvedenými příspěvky; - se Závěrem (s. 403-409); se Seznamem literatury (s. 415-438); s Jmenným rejstříkem (s. 439-446).
Book
3
by Knapíková, Jaromíra, 1972-
Published Opava : Matice slezská, 2007.
Annotation: Monografie, s autorčiným Úvodem (s. 5-7) a s oddíly: Počátky Matice opavské (s. 9-23); Formování programu za monarchie (1877-1918) /s. 25-90,...
Book
4
by Jírový, Zdeněk, 1926-
Published Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005.
Annotation: Monografie mapující dějiny a význam osvětové činnosti v českých dějinách v oddíle: Od osvícenství přes osvětu po informační společnost;...
Book
6
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 28-32
Annotation: Článek o významu a funkcích knihovnictví a lidové výchovy ve společnosti.
Article
7
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 1 (39), 1946, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 405-408
Annotation: V článku jsou představeny plány pro nadcházející dvouletku, mimo jiné novelizace zákona, reorganizace lidového knihovnictví zahrnující vznik...
Article
8
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 1 (39), 1946, č. 8, říjen, s. 362-364; č. 9/10, listopad/prosinec, s. 414-417
Annotation: Shrnutí poznatků a zkušeností z krátkodobých knihovnických kurzů podle osnov vypracovaných ministerstvem školství a osvěty. Autor stati zdůrazňuje...
Article
9
Published Moravská Ostrava : Kulturní rada pro širší Ostravsko, 1925-1938.
Journal
10
In: Přehled. -- Roč. 4, 1905/1906, č. 48, 24. 8. 1906, s. 838-839
Annotation: O 2. ročníku listu, věnovaném zájmům veřejného knihovnictví a organizaci lidového vzdělání, jehož redaktorem byl Ladislav Jan Živný.
Article
11
Published Nový Bydžov : Praha : Státní nakladatelství ; Svaz Osvětový : Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1904-1948.
Journal