By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 4, 19. 4., s. 151
Annotation: Nekrolog knihovnice J. Sodomkové.
Article
2
online
In: Párek [online]. -- Roč. 21, 2021, č. 2, únor, s. 23-26
Annotation: Článek ke 100. výročí Knihovny města Ostrava.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 1, 18. 1., s. 3
Annotation: Komentář k vládnímu dokumentu "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027".
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 1, 18. 1., s. 4-7
Annotation: Článek o vládním dokumentu "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027".
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 1, 18. 1., s. 8-9
Annotation: Komentář k vládnímu dokumentu "Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027".
Article
6
In: Karel Hynek Mácha. -- ISSN 1803-7313. -- Roč. [14], 2021, č. 1, s. 3
Annotation: Zpráva o nové koncepci rozvoje knihoven.
Article
7
online
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 32, 2021, č. 1, s. 67-68
Annotation: Vzpomínka.
Article
8
online
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 30, 2020, č. 2, 11. 6., s. 33-35
Annotation: Článek o činnosti Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v době koronavirové pandemie.
Article
9
online
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 30, 2020, č. 2, 11. 6., s. 35-36
Annotation: Článek o činnosti Knihovny Václava Čtvrtka v době koronavirové pandemie.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 5, 18. 5., s. 184-185
Annotation: Referát o konferenci "Kniha ve 21. století", která probíhala ve dnech 11. 2. - 13. 2. 2020 v Opavě.
Article
11
online
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 34, 2020, č. 1, s. 24-27
Annotation: Článek o průběhu konference.
Article
12
online
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 16, 2020, č. 1
Annotation: Rozhovor s M. Dombrovskou zejména o konferenci "Kniha ve 21. století".
Article
13
online
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 16, 2020, č. 1
Annotation: Reportáž z konference "Kniha ve 21. století".
Article
14
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 29, 2020, č. 1
Annotation: Článek přibližuje výsledky dotazníkového šetření, jež se soustředilo na zmapování současného stavu spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání.
Article
15
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 29, 2020, č. 1
Annotation: Nekrolog.
Article
16
online
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 29, 2020, č. 1
Annotation: Rozhovor s novým ředitelem Národní knihovny V. Richterem o jeho plánech na této pozici.
Article
17
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 29, 2020, č. 1
Annotation: Rozhovor s R. Giebischem o Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky při příležitosti 30. výročí obnovení jeho činnosti.
Article
18
online
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2020, č. 77 (3), s. 24-30
Annotation: Životopisný článek o K. Špecingerové.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 387-390
Annotation: Článek o stavu informačních technologií a knihovnictví na konci 80. let a jejich proměnách po roce 1989.
Article