By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 173, 29. 7., s. 3
Haló noviny [online]. -- 29. 7. 2021
Annotation: Rozhovor mj. o práci literárního historika a aktivitách A. Mikuláška; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 57, 2020, č. 6, listopad/prosinec, s. 23-24
Annotation: Článek o J. Janáčkové a její literárněvědné činnosti a výzkumu spojených se Soboteckem. Autoři zmiňují její opakovanou aktivní účast...
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 37, 10. 9., s. 4-5
Annotation: Glosy k významnému kulturnímu dění uplynulého měsíce, zmíněn mj. překlad románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti" do češtiny a dar autorovy...
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 32, 6. 8., s. 58
Annotation: Zpráva o daru osobní knihovny a archivu M. Kundery Moravské zemské knihovně v Brně.
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 147, 31. 7. - 2. 8., s. 5
iHNed.cz [online]. -- 30. 7. 2020
Annotation: Zpráva.
Article
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 177, 31. 7., s. 7
Novinky.cz [online]. -- 30. 7. 2020
Annotation: Zpráva o daru M. Kundery Moravské zemské knihovně v Brně, která obdrží spisovatelovu část jeho osobní knihovny.
Article
7
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 7, 2020, č. 6, 1. 6., s. 15
Annotation: Recenze nového sborníku Literárního archivu č. 51/2019 s názvem "Les".
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 21
Annotation: Zpráva o konání křtu sborníku "Literární archiv (51)" Památníku národního písemnictví.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 10, 13. 1, s. 5
Annotation: Zpráva o oslavách 130. výročí narození spisovatele K. Čapka v Malých Svatoňovicích; zmíněn je i editor Čapkových děl M. Halík.
Article
10
online
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 34, 2020, č. 3, s. 41-42
Annotation: Zpráva.
Article
11
In: Jahrbuch. Band 27/2020. -- ISBN 978-3-902740-34-2. -- S. 91-93
Annotation: Stať informuje o novinkách ve sbírce A. Stiftera v Hornorakouském literárním archivu, zde konkrétně o portrétu J. M. Stiftera, příbuzného spisovatele...
Book Chapter
14
15
Published Martin : Slovenská národná knižnica, 2020.
online
Annotation: Sborník obsahuje příspěvky prezentující výsledky odborného bádání pracovníků Literárného archívu Slovenské národné knižnice, kromě...
Book
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 277, 29. 11., příl. Víkend, s. 6-[9]
Annotation: Rozhovor s Z. Vackem, novým ředitelem Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, o jeho cestě veteránem po stopách K. Čapka a jeho knize...
Article
17
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2019, č. 67, listopad, s. [1]
Annotation: Zpráva o výročí vzniku Literárního kabinetu B. Hrabala.
Article
18
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 6, 7. 6.
Annotation: Zpráva o internetovém portálu www.literarnimuzea.cz.
Article
19
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 18. 5. 2019
Annotation: Úvaha o fungování kulturních institucí na příkladu Památníku Karla Čapka.
Article
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 7/8, s. 281-285
Annotation: Článek se věnuje dějinám Matice slovenské u příležitosti 100. výročí jejího vzniku.
Article