By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 209, 9. 9., příl. Salon, č. 1242, s. 16
Salon. -- 14. 9. 2021
Annotation: Pokračování článku o české próze z let 2016-2020, v němž se autor přesunul od beletrie k literatuře faktu a odborné literatuře, přičemž...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 21
Annotation: Recenze na soubor recenzí a statí "Dobré umění není proti životu" B. Kostřicové.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 14, 9. 9., s. 9
Annotation: Článek o literární kritice a vztahu autora k fantastice a české fantasy literatuře, zdůrazněn je sci-fi román "0 Tu" J. Hussara, "Pravomil aneb...
Article
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 203, 2. 9., příl. Salon, č. 1241, s. 16
Salon. -- 7. 9. 2021
Annotation: Přehledový článek o české próze let 2016-2020, v němž si autor klade otázku, proč v české současné literatuře není žádný velký společenský...
Article
5
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 172, 28. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 30, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 30, 28. 7.
Annotation: Rozhovor s K. Sýsem o jeho tvůrčí činnosti, literární kritice, politice a cenzuře v soudobém tisku; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
6
online
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 6. 2021
Annotation: Komentář k sérii workshopů "iLiLaboratoř literární kritiky".
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 24, 17. 6., s. 60
Annotation: Sloupek s nekrologem R. Zemana.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 11, 26. 5., s. 7
Annotation: Úvaha o jevu, který se začal objevovat ve stále větším počtu recenzí české literatury (nejen) na stránkách internetových časopisů, a sice...
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 19, 13. 5., s. 59
Annotation: Glosa kritizující reakci K. Sýse na monografii J. Nováka o M. Kunderovi.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3, 20
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 10, 13. 5., s. 3
Annotation: Recenze na soubor próz Z. Kožmína "Bubáčci : naddeníky 1998-2002".
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 5-32
Annotation: Studie, jejímž cílem je vytvořit předpoklady pro systematické zkoumání průběhu autonomizace umění v rámci české kultury a průběh autonomizačního...
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 4. 2021
Annotation: Komentář k románu A. Mornštajnové "Listopád" a jeho literárněkritické recepci.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 105).
Article
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 3. 2021
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, literárněkritické reflexe české literatury a autorských čtení a dalších literárních...
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 3. 2021
Annotation: Článek o prvním workshopu iLilaboratoře kritiky, v jehož rámci P. A. Bílek mluvil o současné literární kritice a o tom, co by měly recenze...
Article
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 3. 2021
Annotation: Fejeton o povšechnosti vyjadřování mj. v literární kritice, citována pasáž z knihy N. Sarraute.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 5, 4. 3., s. 8
Annotation: Úvaha na téma literárního života v době koronavirové pandemie a o vztahu autorských čtení a literární kritiky.
Article
19
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 36, 2021, č. 122, jaro, s. 178-182
Annotation: Recenze, v níž se autor pozastavuje též nad literárněkritickými ohlasy Novákovy knihy.
Article
20
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2021, č. 77, březen, s. 28
Annotation: Anotace.
Article