By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 122-142
Annotation: Studie věnující se vybraným dílům tří českých a tří polských autorek, která tematizují otázky přípravy, respektive nepřipravenosti mladých...
Book Chapter
2
In: Novinář Karel Havlíček a jeho evropské ohlasy. -- ISBN 978-80-7308-958-0. -- S. 52-60
Annotation: Studie představuje redakční strategii a tematickou strukturu Sedlských novin, redigovaných J. K. Tylem roku 1849.
Book Chapter
4
by Matula, Antonín, 1885-1953, Filáček, Adolf, 1904-1980
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Nakladatelství Lidové noviny, 2019.
Annotation: Edice pamětí A. Matuly představuje osobnost úředníka působícího na ministerstvu školství a národní osvěty mezi lety 1919-1944, jeho soukromý...
Book
6
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 83, 2014, s. 445-462
Annotation: Studie se věnuje dudáckým besedám Č. Zíbrta, s nimiž se snažil vzbudit zájem o lidovou kulturu; připojena obrazová příloha.
Article
7
by Malínská, Jana, 1958-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Monografie.
Book
8
by Uhrová, Eva, 1938-
Published [Česko] : E. Uhrová, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Soubor životopisů uvedených žen; - s Úvodem (s. 7-9).
Book
9
by Houfek, Václav, 1963-, Míšková, Alena, 1957-
Published Ústí nad Labem : Albis international : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011.
Annotation: Kolektivní monografie, mj. s uvedenými příspěvky; - se Závěrem (s. 403-409); se Seznamem literatury (s. 415-438); s Jmenným rejstříkem (s. 439-446).
Book
10
by Uhrová, Eva, 1938-
Published Praha : E. Uhrová, 2008.
Annotation: Soubor kapitol (jejich kratší verze vycházely v měsíčníku Krásná paní, nyní Krásná) o zlomových bodech v životě dvanácti žen z novodobé...
Book
11
by Janiš, Kamil, 1951-
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2008.
Annotation: Životopisná studie; s Úvodem (s. 5-7) a s kapitolami: Co dostal K. J. Obrátil do vínku?; Cesta k dospělosti; Cesta za pedagogickým řemeslem a doby...
Book
12
by Malíř, Jiří, 1949-, Maňas, Vladimír, 1979-, Svoboda, Miroslav, 1974-
Published Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008.
Annotation: Další ze sborníků studií zachycujících sociální dějiny Moravy, s oddíly: Nositelé změn (s. 11-172); Přežívání tradiční kultury (s....
Book
13
by Knapíková, Jaromíra, 1972-
Published Opava : Matice slezská, 2007.
Annotation: Monografie, s autorčiným Úvodem (s. 5-7) a s oddíly: Počátky Matice opavské (s. 9-23); Formování programu za monarchie (1877-1918) /s. 25-90,...
Book
14
by Hora-Hořejš, Petr, 1938-
Published Praha : Via facti, 2007.
Annotation: S oddíly: Bejvávalo aneb Jak šel život (s. 5-56); Poklona největšímu z českých mecenášů (s. 57-78) a Boháč, který se rozdal (s. 79-96) -...
Book
15
by Jírový, Zdeněk, 1926-
Published Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005.
Annotation: Monografie mapující dějiny a význam osvětové činnosti v českých dějinách v oddíle: Od osvícenství přes osvětu po informační společnost;...
Book
16
by Štěpánová, Irena, 1948-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005.
Annotation: Monografie, s Předmluvou (s. 7-9) a s oddíly: Dědictví (s. 11-135, s kapitolami: Kořeny /1822-1865/, Dcera Sokola /1866-1872/, Společná léta /1873-1884/,...
Book
17
In: Královéhradecko. -- ISSN 1214-5211. -- Sv. 1, 2004, s. 253-262
Annotation: Přehledová stať o účasti při zakládání spolků a sdružení a organizování kulturních a společenských akcí.
Article
18
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 2, s. 544-547
Annotation: Recenze.
Article
19
by Piorecká, Kateřina, 1976-, Bajgarová, Jitka, 1954-, Bezecný, Zdeněk, 1971-, Brožová, Věra, 1957-, Douša, Jaroslav, 1949-, Dubská, Alice, 1938-, Freemanová, Michaela, 1946-2017, Gabrielová, Jarmila, 1948-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Hlavačka, Milan, 1955-, Hlaváčková, Ludmila, 1935-, Hoffmann, Andreas, Hozák, Jan, 1950-, Jiroušek, Bohumil, 1972-, Klementová, Helena, Klimeš, Ivan, 1957-, Klímová, Jarmila, Kokešová, Helena, 1965-, Kořalka, Jiří, 1931-2015, Kusáková, Lenka, 1953-, Lenderová, Milena, 1947-, Lorenzová, Helena, 1945-2006, Loužil, Jaromír, 1926-2013, Macková, Marie, 1958-, Melanová, Miloslava, 1947-, Merhaut, Luboš, 1961-, Mokres, František, Ottlová, Marta, 1946-, Pařík, Arno, 1948-, Pešková, Jaroslava, 1929-2006, Pokorná, Magdaléna, 1961-, Pokorný, Jiří, 1957-, Pospíšil, Milan, 1945-, Prahl, Roman, 1949-, Rak, Jiří, 1947-, Skolka, Jan, 1931-2005, Sochorová, Ludmila, 1942-, Salminen, Veronika, 1976-, Svatoš, Martin, 1953-, Velek, Luboš, 1974-, Vlnas, Vít, 1962-, Vojtech, Miloslav, 1973-, Vojtěch, Daniel, 1971-, Vondráček, Radim, 1963-, Vybíral, Jindřich, 1960-, Vyčichlo, Jaroslav, 1947-2008, Šebesta, Josef, 1953-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2004.
Annotation: S oddíly: Předpoklady a výhledy (s. 11-81); Vzdělání, společnost a politika (s. 83-177); Věda, nebo osvěta? (s. 179-230); Kultura a umění jako...
Book
20
In: Zkušené naučení k velmi potřebnému již za našich časů osetí lesův,.... -- s. 128-138
Annotation: Nedokončený komentář otištěný z rukopisné pozůstalosti, s doplňující poznámkou J. Hona (s. 139); - s doslovem C. Rakušana a s Ediční poznámkou...
Book Chapter