By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 202, 1. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 35, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 35, 1. 9.
Annotation: Úvaha o životě na vesnici a mediální prezentaci lidí zde žijících obsahuje taktéž dvě básně ze sbírky "Napište mi zase něco, až se budete...
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 5, s. 209-214
Annotation: Studie o způsobu prezentace středověké společnosti ve vybraných starších českých textech v kontextu literární výchovy.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 142, 24.-26. 7., příl. Víkend, s. 8-9
Víkend. -- 24. 7. 2020
Annotation: Rozhovor s vnučkou F. Peroutky T. Kaslovou o soudním procesu s prezidentem M. Zemanem, současné české společnosti a činnosti Společnosti Ferdinanda...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 27, 22. 6., s. 16-17
Annotation: Článek o rozhlasové hře J. Grmely "Požár opery", již Radiojournal poprvé odvysílal 4. 6. 1930 a jež u tehdejší veřejnosti vyvolala pocit,...
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 11, 20. 5., s. 20-21
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou A. Wagnerovou o Sdružení domácího odboje a partyzánů Předvoj, o postavení žen za socialismu a nyní a o problémech...
Article
6
In: Artikl. -- ISSN 2336-2405. -- Roč. 7, 2020, č. 4, 1. 4., s. 17
Annotation: Recenze na soubor esejů D. Prokopa "Slepé skvrny".
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 21. 2. 2020
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Petrkov; autorka se snaží zbavit dějiny první Československé republiky mýtů a zabývá se vztahem...
Article
8
by Fischer, Petr, 1969-
Published Praha : Novela bohemica, 2020.
Annotation: Soubor úvah a glos k proměně společnosti v souvislosti s pandemií Covid-19, též o situaci v kultuře; s předmluvou J. Přibáně Popis koronavirového...
Book
9
In: Robot 100 : sto rozumů. -- ISBN 978-80-7592-062-1. -- S. 140-144
Annotation: Příspěvek domýšlí podrobnosti ustrojení a fungování robotů z Čapkovy hry "R. U. R." a uvažuje o společenských důsledcích "nevázaného...
Book Chapter
10
by Flusser, Vilém, 1920-1991
Published Mělník : Přestupní stanice, 2020.
Annotation: Studie-esej o postmoderní civilizaci, společnosti a kultuře a o změnách spjatých s přechodem k nim; s uvedenými doslovy.
Book
11
by Iljašenko, Marie, 1983-
Published Praha : Tranzit.cz, 2020.
Annotation: Publikace vydaná při příležitosti stejnojmenné výstavy v rámci bienále "Ve věci umění" zabývající se uměním jako jedinečným zprostředkovatelem...
Book
12
In: Reflexe moci a moc reflexe. -- ISBN 978-80-7465-428-2. -- S. 109-139
Annotation: Studie se zabývá publikací A. Babiše "O čem sním, když náhodou spím" a knihou J. A. Bati "Budujme stát pro 40 000 000 lidí" jakožto díly utopické...
Book Chapter
13
by Zavřel, Viktor, 1994-
Published Praha : Dybbuk, 2020.
Annotation: Soubor přednášek, úvah a zamyšlení nad tématy občanského soužití z perspektivy skeptické filozofie; s komentářem textu (přední záložka);...
Book
14
by Sedláček, Tomáš, 1977 leden 23.-
Published Praha : 65. pole, 2020.
Annotation: Druhý svazek volné trilogie úvah na současná společenská a ekonomická témata; s uvedenými předmluvami a medailonem autora (s. 331-332, s jeho...
Book
15
In: Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. -- ISBN 978-80-210-9382-9. -- S. 475-477
Annotation: Doslov je úvahou o místě humanitních věd v dnešním vzdělávacím systému a v české společnosti.
Book Chapter
16
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 12, 18. 3.
Annotation: Článek o samizdatu.
Article
17
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 2, 11. 2., s. [10]-17
Annotation: Rozhovor o filozofii, mj. o Petříčkově knize "Filosofie en noir". Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 6, 28. 1., s. 12-14
Annotation: Rozhovor s generálním ředitelem Českého rozhlasu R. Zavoralem, též o neprodloužení smlouvy (bývalému) šéfredaktorovi ČRo Vltava P. Fischerovi.
Article
19
In: Moderní divadlo. -- ISSN 2571-1423. -- Roč. 13, 2018/2019, č. 3, leden/únor 2019, s. 3
Annotation: Úvodník, který je zároveň koncipován jako přání a výzva do nového roku.
Article
20
In: Kronika zániku Evropy. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s úryvkem z textu (zadní záložka volné obálky); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter