By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Míka, Zdeněk
Published Praha : Ostrov, 2008.
Annotation: Výpravná obrazová publikace inspirovaná výstavou Z. Míky Jak se Praha bavila; s Úvodem (s. 5-9) a s kapitolami: Vycházky a výlety Pražanů; Korunovační...
Book
2
by Jírový, Zdeněk, 1926-
Published Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005.
Annotation: Monografie mapující dějiny a význam osvětové činnosti v českých dějinách v oddíle: Od osvícenství přes osvětu po informační společnost;...
Book
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 47, 21. 11., s. 2
Annotation: Fejeton tepající nešvary estrádních produkcí.
Article
4
Published Praha : Mikuláš & Knapp, 1872-1873.
Serial