By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Academia, 2021.
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference; s průběžnými resumé v angličtině a němčině, barevnou obrazovou přílohou (za s. 383), seznamem vyobrazení...
Book
2
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 200-209
Annotation: Studie se soustředí na pasáže věnované sportu z česky psaného deníku hraběte A. Chotka, který si vedl v době svého dospívání (1860-1866),...
Book Chapter
4
5
6
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 73-82
Annotation: Studie analyzuje grafické listy, plakáty a tištěné upoutávky k vystoupení vídeňské Krasojezdecké společnosti Kryštofa de Bacha v Praze mezi...
Book Chapter
7
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 97, 26. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 17, s. 1
Annotation: Ukázka z knihy K. Sýse: Jak se bavila Praha.
Article
9
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 14, 2016, No. 1, May, p. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 9, 19. 11., s. 4
Annotation: Glosa se věnuje vztahu zábavy a literatury.
Article
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 26, 2011, č. 84, září, s. 21-30
Annotation: Esej z knihy Mapy a legendy. V úvodu se autor zamýšlí nad zábavou a definuje ji jako požitek, kterým může být i literární text. Dále se zabývá...
Article
12
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 17, 2010, č. 4, s. 613-640
Annotation: Studie dokládaná zejména na dobové filmové, ale též literární tvorbě a dětské četbě.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 143, 20. 6., příl. Orientace, s. 23
Annotation: Fejeton v rubrice O knihách.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 140, 17. 6., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 3, 9. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. stejnojmenné knihy.
Article
16
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2009, č. 2/3, s. 138-147
Annotation: Studie.
Article
17
Annotation: Sborník studií uspořádaných do kapitol: Dvorský ceremoniál a dvorská hierarchie (s. 31-163); Dvorské slavnosti, zábava a výdaje (s. 165-304);...
Book
18
by Míka, Zdeněk
Published Praha : Ostrov, 2008.
Annotation: Výpravná obrazová publikace inspirovaná výstavou Z. Míky Jak se Praha bavila; s Úvodem (s. 5-9) a s kapitolami: Vycházky a výlety Pražanů; Korunovační...
Book
19
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2005, č. 6 (16), 30. 5., s. 9-11
Annotation: Rozbor jazyka, stylu a grafiky zábavního časopisu pro muže Speed.
Article
20
by Jírový, Zdeněk, 1926-
Published Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2005.
Annotation: Monografie mapující dějiny a význam osvětové činnosti v českých dějinách v oddíle: Od osvícenství přes osvětu po informační společnost;...
Book