By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: "Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!". -- s. 7
Annotation: Úvod k výboru z díla E. A. Hrušky; kniha členěna do oddílů: E. A. Hruška o své tvorbě (s. 9-17, s texty: Předmluva k románu Putička /leden...
Book Chapter