By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: "Horo Bílá - horo kletá!" : povídky z bělohorské doby. -- ISBN 978-80-7308-996-2. -- S. 575-595
Annotation: Literárněhistorický doslov mapující vztah literátů k tématu bělohorských událostí a jejich umělecké reflexe v průběhu 19. století.
Book Chapter
2
In: "Horo Bílá - horo kletá!" : povídky z bělohorské doby. -- ISBN 978-80-7308-996-2. -- S. 559-573
Annotation: Doslov o uvedených historických událostech v kontextu českých dějin a historické paměti.
Book Chapter