By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 122-142
Annotation: Studie věnující se vybraným dílům tří českých a tří polských autorek, která tematizují otázky přípravy, respektive nepřipravenosti mladých...
Book Chapter