By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: "S písničkářem Prahou". -- S. 5
Annotation: Autorova předmluva ke komentovanému zpěvníku písní o Praze; s poznámkou o J. Malinovi (s. 3) a četnými ukázkami písňových textů, mj. autorů...
Book Chapter