By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: (Ne)očekávané náhody. -- s. 5-6
Annotation: Úvod ke knize rozhovorů vedených v letech 2003-2010 s výtvarníky (rozhovory s umělci činnými i literárně viz rozpis, s úvodními medailony a...
Book Chapter