By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 3, červen, s. 400-405
Annotation: Edice dopisu M. Červenky R. Havlovi, v níž autor navrhuje nový (tzv. synoptický) způsob zápisu variant při textologickém zpracování básnických...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
3
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 655-669
Annotation: Studie o způsobu hlubšího porozumění textu a o pojmu a roli komentáře.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 2, s. 223-224
Annotation: Recenze; výběr z autorů, o kterých se pojednávalo uveden níže.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 5, s. 546-547
Annotation: Polemika s úvodním textem P. Steinera "Politika nebo poetika?" v jeho souboru studií.
Article
8
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 110
Annotation: Glosa o studii T. G. Winnera.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 110
Annotation: Glosa ke studii Astrid Frankeové.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 4, s. 436-438
Annotation: Polemika s přednáškou O. Králíka Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie, po půldruhém století, obsaženou ve výboru.
Article
12
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 1, s. 97-102
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 456-460
Annotation: Výsledky versologického výzkumu české poezie.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 2, s. 189-196
Annotation: Text, přednesený poprvé na mezinárodní konferenci k 70. výročí založení Pražského lingvistického kroužku a k 100. výročí narození R....
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 3, s. 328-330
Annotation: Významová interpretace názvu Šaldova eseje Kritika patosem a inspirací.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 4, s. 447-448
Annotation: Doplňující glosa k autorově komentáři v uvedeném vydání Tomanova básnického díla, týkající se básně Hlas noci ze sbírky Sluneční hodiny...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 4, s. 439-443
Annotation: Úvod do diskuse o problémech současného vydávání klasické literatury (předneseno na FF UK 23. 4. 1998).
Article