By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 3, s. 289-306
Annotation: Ukázky ze stejnojmenné slovníkové příručky zpracovávané v letech 1997-1999 autorským kolektivem brněnské pobočky ÚČL AV ČR (redakce B....
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 115-117
Annotation: Recenze; podrobněji o kapitole Poznámky k srovnávání tématu šílenství v ruské a české literatuře.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 2, s. 212-215
Annotation: Recenze svazku, připraveného k vydání v r. 1969.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 6, s. 647
Annotation: Informace o zastaveném projektu brněnské pobočky ÚČL AV ČR Slovník českých literárních časopisů a institucí po r. 1945; zároveň úvodní...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 664-669
Annotation: Příspěvek z konference Časopis Květen a jeho doba (Olomouc, 15.-16. září 1993).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 6, s. 654-655
Annotation: Referát o konferenci Časopis Květen a jeho doba, konané v rámci festivalu Bezručova Opava 15.-16. září 1993 v Opavě; komentovaný přehled příspěvků,...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 2, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 34, 1986, č. 3, s. 265-267
Annotation: O konferenci Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji (1945-1985) a aktuální problémy regionalismu (konala se v rámci: 28. Bezručova Opava...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 1, s. 93-95
Annotation: Referát o vědecké konferenci Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře, která se konala 12.-13. 9. 1984 v rámci 27. ročníku: Bezručova...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 4, s. 334-347
Annotation: Přehledová stať s oddíly Umělecká úroveň, Jinotajnost, Biografičnost, Básnická evokace a realismus, Rozvoj historické povídky.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 183-184
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 217-220
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. G. pořádaném Ústavem pro Českou a světovou literaturu ČSAV 24. 11. 1981 v Praze,...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 466-468
Annotation: Referát o konferenci České drama v epoše socialismu pořádané 16.-17. 9. 1981 v rámci 24. ročníku: Bezručova Opava.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 2, s. 148-162
Annotation: Konfrontační rozbor typologie románů z padesátých a sedmdesátých let; týká se knih: Otčenášek Jan, Občan Brych; Březovský Bohuslav, Železný...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 6, s. 550-551
Annotation: Referát o konferenci na téma Vilém Závada v kontextu české a evropské socialistické literatury pořádané 16.-17. 9. 1980 v rámci 23. ročníku...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 2, s. 191-193
Annotation: Referát o konferenci.
Article