By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 1, únor, s. 97-101
Annotation: Komentář ke kritickým ohlasům Lexikonu české literatury; s oznámením redakční rady Lexikonu české literatury o ukončení grantového projektu...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 2, s. 223-224
Annotation: Jubilejní medailon.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 2, s. 222-223
Annotation: Nekrolog k 11. 7. 1995; s přehledem literárněhistorického díla F. B.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 4, s. 453-455
Annotation: Referát o konferenci k 200. výročí narození J. K. v Domě slovenské kultury v Praze 24. 5. 1993; spolupořadatelé ÚČL AV ČR a Matice slovenská.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 1, s. 90-91
Annotation: Recenze; Pecka Josef Boleslav.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 4, s. 362-363
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 1, s. 87-88
Annotation: Recenze knihy o meziliterárních vztazích starší slovenské literatury, zvl. mezi literaturou slovenskou a literaturami českou a německou.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 4, s. 380-381
Annotation: Havlíček Borovský Karel, Tomek Václav Vladivoj; recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 574-575
Annotation: Nekrolog k 8. 5.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 186-189
Annotation: Medailón slovenského literárního vědce, působícího od r. 1960 v Praze; k 19. 9. 1982.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 6, s. 571-574
Annotation: Medailón k 23. 12.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 191-192
Annotation: Nekrolog k 10. 9. 1982.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 381-383
Annotation: Medailón k 14. 3.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 368-369
Annotation: Recenze knihy o českých a slovenských autorech 20. století.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 211-213
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. Gottwalda pořádaném Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV 24. 11. 1981...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 1, s. 62-80
Annotation: Poznámka a otištění hesel překladatelů z připravované příručky: Gzel Petr, Abraham z Gynterrodu, Bulla Karel, Fialka Mořic, Durdík Alois,...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 5, s. 476-478
Annotation: Medailón k 17. 1.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 280-281
Annotation: Recenze knihy zabývající se mj. českými prozaiky: Bass Eduard, Čapek Karel, Řezáč Václav, Glazarová Jarmila, Sekera Josef, Hrubín František.
Article